KATOLIČKA MALONOGOMETNA LIGA ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE


VIJESTI
KATEGORIJE
Kralja Tomislava 16, Lovas

Sv. Mihael arkanđel (Lovas)

BROJ POZICIJA FOTOGRAFIJA IME I PREZIME  
1. - Josip Šalaj Profil igrača
2. - Davor Luketić Profil igrača
3. - Mateo Hodak Profil igrača
4. - Rafael Hodak Profil igrača
5. - Marijan Mijoković Profil igrača
6. - Tin Sabljak Profil igrača
7. - Filip Frančišković Profil igrača
8. - Ivan Ruškan Profil igrača
9. - Marko Baketa Profil igrača
10. - Dragan Velerajter Profil igrača
11. - Mihael Pavličić Profil igrača
12. - Marko Sabljak Profil igrača
13. - Fabijan Šibalić Profil igrača
14. - Marko Mijatović Profil igrača
Voditelj Dragan Velerajter
Sjedište Kralja Tomislava 16, Lovas
Stadion
Katolička malonogometna liga Đakovačko-osječke nadbiskupije
Adresa: Josipa Jurja Strossmayera 58, 31000 Osijek
OIB: 05334739527
IBAN: HR17 2360 0001 10167 6497
E-mail: kmnl@kmnl.hr
Telefon: +385 95 524 7965
Prijava
Kontakt
O nama
Dokumenti


Društvene mreže:


Katolicka malonogometna liga Prijava
Đakovačko-osječke nadbiskupije
Ivana Gundulića 53
31000 Osijek

OIB: 05334739527
MB: 1722247
IBAN: HR17 2360 0001 1016 7649 7
Broj: 098 833-387 (Tvrtko Galić)
KMNL 2018. Svi podaci vlasništvo su KMNL Đakovačko-osječke nadbiskupije