KATOLIČKA MALONOGOMETNA LIGA ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE


VIJESTI
KATEGORIJE
Duga ulica 58, 32100 Vinkovci

Samostan sv. Antuna Pad. (Vinkovci - Mala crkva)

BROJ POZICIJA FOTOGRAFIJA IME I PREZIME  
1. - Alen Petrinović Profil igrača
2. - Ivan Petrinović Profil igrača
3. - Tomislav Stočko Profil igrača
4. - Kristian Jazvo Profil igrača
5. - Marijan Balić Profil igrača
6. - Antonio Mudnić Profil igrača
7. - Filip Humplik Profil igrača
8. - Vedran Herceg Profil igrača
Voditelj Alen Petrinović, mob: 095 817 72 32
Sjedište Duga ulica 58, 32100 Vinkovci
Stadion
Katolička malonogometna liga Đakovačko-osječke nadbiskupije
Adresa: Josipa Jurja Strossmayera 58, 31000 Osijek
OIB: 05334739527
IBAN: HR17 2360 0001 10167 6497
E-mail: kmnl@kmnl.hr
Telefon: +385 95 524 7965
Prijava
Kontakt
O nama
Dokumenti


Društvene mreže:


Katolicka malonogometna liga Prijava
Đakovačko-osječke nadbiskupije
Ivana Gundulića 53
31000 Osijek

OIB: 05334739527
MB: 1722247
IBAN: HR17 2360 0001 1016 7649 7
Broj: 098 833-387 (Tvrtko Galić)
KMNL 2018. Svi podaci vlasništvo su KMNL Đakovačko-osječke nadbiskupije